Certificering

Zandbergen Ongediertebestrijding is een jong en dynamisch bedrijf dat EVM gecertificeerd is en een vergunning heeft voor het bestrijden van mollen en woelratten. Bovendien werken wij volgens de IPM model.

EVM

Sinds oktober 1999 is wettelijk geregeld dat eenieder die beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt maakt van bestrijdingsmiddelen in het bezit moet zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma. In het kort komt de regeling erop neer dat eenieder die beroep of bedrijfsmatig gaat werken met (toegelaten) bestrijdingsmiddelen gediplomeerd moet zijn. Zandbergen Ongediertebestrijding beschikt over een dergelijk certificaat.

IPM

IPM staat voor Integrated Pest Management en richt zich vooral op het voorkomen van de aanwezigheid van plaagdieren en streeft ernaar om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken en zo mogelijk te voorkomen.

Zandbergen Ongediertebestrijding voert hierbij inspecties uit en heeft kennis van plaagdieren. Daarnaast is er kennis van plaagdier gerelateerde problemen en oorzaken. Na de inspectie worden de bevindingen en de oplossingen gedeeld met de klant. Waar nodig zullen mechanische en eventueel chemische bestrijdingen uitgevoerd.